Дошка об'яв

УВАГА! Оголошується НАБІР УЧНІВ на 2016-2017 н.р.!

Полтавська обласна Мала академія наук проводить набір учнів очно-заочної форми навчання за такими напрямами:

Відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства:

  • Літературознавство (9-11 класи)
  • Англійська мова (9-11 класи)
  • Українська мова (9-11 класи)

Відділення філософії та суспільствознавства, історії та наук про Землю:

  • Географія (9-11 класи)
  • Історія (9-11 класи)

Відділення математики, фізики, астрономії, комп’ютерних наук та економіки:

  • Фізика (9-11 класи)
  • Математика (7-11 класи)

Відділення хімії, біології, екології та аграрних наук:

  • Хімія (9-11 класи)
  • Біологія (9-11 класи)

Для зарахування на навчання необхідно заповнити та надіслати  анкету  на електронну адресу закладу: poltavaman@ukr.net

Графік Всеукраїнських літніх профільних шкіл Малої академії наук України 2016 р.

У червні-серпні ц.р. Національним центром «Мала академія наук України» у рамках освітнього проекту «Літо інтелекту–2016» будуть проведені Всеукраїнські літні наукові школи МАН України (далі – літні школи) за профілями:

Профільні школи

Терміни 

Місце проведення 

Вартість 

1

Всеукраїнська літня школа з фізики

09–15 червня

Київ, Пуща-Водиця, Міжнародний центр дитячої наукової творчості MANLAB.CAMP

250,00 грн/доба

2

Всеукраїнська літня фізико-математична школа (7–8 клас)

17–23 червня

м. Київ, на базі Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка

Інформація уточнюється

3

МІNT виграє

26 червня – 08 липня

Інформація уточнюється

4

Всеукраїнська літня математична школа

20–28 червня

Київ, Пуща-Водиця, Міжнародний центр дитячої наукової творчості MANLAB.CAMP

250,00 грн/доба

5

Всеукраїнська літня хіміко-біологічна школа  

6

Всеукраїнська літня фізико-астрономічна школа

18–25 червня

Хмельницька обл., Кам’янець-Подільський р-н, с. Врублівці, ГТК «Ксенія»

260,00 грн/доба

7

Всеукраїнська літня школа з матеріалознавства (нанотехнології) та енергозбереження

8

Всеукраїнська літня школа з робототехніки таінформаційних технологій

9

Всеукраїнська літня школа біотехнологій рослин

23–31 липня

Черкаська область, м. Умань, НДП «Софіївка» НАН України

Інформація уточнюється

10

Всеукраїнська літня школа мистецтвознавства

1–07 серпня

Закарпатська обл., м. Ужгород, на базі Закарпатського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді

250,00 грн/доба

11

Всеукраїнська літня астрономічна школа 

01–08 серпня

Київ, Пуща-Водиця, Міжнародний центр дитячої наукової творчості MANLAB.CAMP

250,00 грн/доба

 

 

Додаткові навчальні сесії

Графік проведення

додаткових навчальних сесій

Полтавського територіального відділення Малої академії наук України

для учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2015/2016 навчальному році

з 30 березня 2016 р. по 16 квітня 2016 р.

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів (2015-2016 н.р.)

Вимоги до дослідницьких робіт учасників Конкурсу

1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів.

2. Пошукові дослідження, надіслані на Конкурс, мають бути проведені учнями самостійно за наявності наукового керівника - фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, позашкільного чи вищого навчального закладу).

3. Дослідницькі роботи мають бути написані державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

4. Дослідницькі роботи повинні ґрунтуватися на відповідній науковій базі та містити власні спостереження, їх аналіз і узагальнення, посилання на наукові джерела й відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження, методика дослідження, відмінність та переваги запропонованого дослідником способу вирішення поставленої проблеми.

Зміст і результати досліджень мають бути викладені стисло, логічно, аргументовано, без тавтології та бездоказових тверджень.

5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за наявності таких).

6. Дослідницькі роботи мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи - 15-20 друкованих сторінок на папері формату А-4.

7. Дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

Подані на Конкурс дослідницькі роботи не рецензуються та не повертаються.

Терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в наукових відділеннях, відповідно до строків проведення

Терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

в наукових відділеннях, відповідно до строків проведення

№ з/п

Терміни проведення

Назва наукового відділення

Відповідальний заклад

Контактні телефони

1.     

25 – 28 березня

Технічних наук. Комп’ютерних наук

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

2.     

01 – 04 квітня

Історії

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

(044)238-06-67,

531-90-68

3.     

01 – 04 квітня

Мовознавства

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

4.     

05 – 08 квітня

Екології та аграрних наук

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

(044)430-00-64, 430-02-60

5.     

09 – 12 квітня

Математики. Економіки. Фізики і астрономії

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

6.     

18 – 21 квітня

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

7.     

18 – 21 квітня

Хімії та біології

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

(044)430-00-64, 430-02-60

8.     

22 – 25 квітня

Філософії та суспільствознавства. Наук про Землю

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

 

 

Результати оцінювання контрольних робіт

Відділення фізики і астрономії

Секція фізики-час оприлюдн 16.30

Секція астрономії-час оприлюдн 16.30

Відділення економіки

Секція економіки-час оприлюдн 19.26

Відділення технічних наук

Секція техніки-час оприлюдн 16.30

Секція техніки п/с авіа- ракето-  машинобудування-час оприлюдн 16.30

Секція техніки п/с авіа-2-час оприлюдн 18.42

Секція техніки-час оприлюдн 18.42

Відділення історії

Секція історії-час оприлюдн 16.40

Секція археології-час оприлюдн 17.42

Секція етнології-час оприлюдн 17.40

Секція історії України-час оприлюдн 18.20

Секція історичного краєзнавства-час оприлюд 18.40

Відділення мовознавства

Секція французької мови-час оприлюдн 16.45

Секція німецької мови-час оприлюдн 17.15

Секція російської мови-час оприлюдн 18.05

Секція української мови-час оприлюдн 19.50

Секція англійської мови-час оприлюдн 19.43

Відділення літературознавства, фольклорист, мистецтв

Секція зарубіжної літератури-час оприлюдн 19.00

Секція фольклористики-час оприлюдн 19.24

Секція російської літератури-час оприлюдн 20.00

Секція української літератури-час оприлюдн 20.56

Секція мистецтвознавства-час оприлюдн 21.00

Секція українського народного мистецтва-час оприлюдн 22.00

Секція літературної творчості-час оприлюдн 22.00

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція соціології-час оприлюдн 17.25

Секція філософії-час оприлюдн 17.35

Секція педагогіки-час оприлюдн 18.20

Секція правознавства-час оприлюдн 18.50

Секція філософії та суспільствознавства-час оприлюдн 19.24

Секція теології-час оприлюдн 19.24

Відділення математики

Секція математики-час оприлюдн 17.40

Секція прикладної математики-час оприлюдн 18.50

Відділення комп'ютерних наук

Секція інформатики-час оприлюдн 20.50

Відділення наук про Землю

Секція гідрології-час оприлюд 18.00

Секція кліматології-час оприлюдн 18.00

Секція геології-час оприлюд 18.50

Секція географії-часоприлюдн 18.50

Відділення хімії та біології

Секція хімії-час оприлюдн 18.40

Секція біологія людини-час оприлюдн 18.50

Секція медицини-час оприлюдн 19.00

Секція валеології-час оприлюдн 18.50

Секція психології-час оприлюдн 18.50

Секція ботаніки і зоології-час оприлюдн 19.40

Відділення екології та аграрних наук

Секція екології-час оприлюдн 18.50

Секція селекції та генетики-час оприлюдн 18.50

Секція агрогномії-час оприлюдн 18.50

Секція ветеринарії та зоотехнії-час оприлюдн 18.50

Секція загальної біології-час оприлюдн 18.50

Секція охорони довкілля-час оприлюдн 18.50

Секція лісознавства-час оприлюдн 18.50

Розв'язання

Математика

Інформатика та економіка

Техніка

Результати заочного оцінювання

Відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Відділення філософії та суспільствознавства, історії та наук про Землю

Відділення математики, фізики, астрономії, комп’ютерних наук та економіки

Відділення хімії, біології, екології та аграрних наук

Фотогалерея

foto
Обласний форум переможців Всеукраїнських та обласних масових заходів Малої академії наук України «Виховуємо наукову еліту»
Всi фото more

Опитування

Як часто Ви відвідуєте наш сайт?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН