Дошка об'яв

Додаткові навчальні сесії

Графік проведення

додаткових навчальних сесій

Полтавського територіального відділення Малої академії наук України

для учасників ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

у 2015/2016 навчальному році

з 30 березня 2016 р. по 16 квітня 2016 р.

Всеукраїнський конкурс дослідницьких робіт для учнів 6-8 класів (2015-2016 н.р.)

Вимоги до дослідницьких робіт учасників Конкурсу

1. На Конкурс подаються дослідницькі роботи проблемного (пошукового) характеру, які відповідають віковим інтересам та пізнавальним можливостям учнів.

2. Пошукові дослідження, надіслані на Конкурс, мають бути проведені учнями самостійно за наявності наукового керівника - фахівця у відповідній галузі (педагогічного чи науково-педагогічного працівника загальноосвітнього, позашкільного чи вищого навчального закладу).

3. Дослідницькі роботи мають бути написані державною мовою з урахуванням вимог сучасного українського правопису.

4. Дослідницькі роботи повинні ґрунтуватися на відповідній науковій базі та містити власні спостереження, їх аналіз і узагальнення, посилання на наукові джерела й відображати власну позицію дослідника.

У роботі мають бути чітко відображені наступні аспекти: мета, об’єкт, предмет та завдання дослідження, методика дослідження, відмінність та переваги запропонованого дослідником способу вирішення поставленої проблеми.

Зміст і результати досліджень мають бути викладені стисло, логічно, аргументовано, без тавтології та бездоказових тверджень.

5. Робота має бути побудована за відповідною структурою: титульний аркуш, тези, зміст, перелік умовних позначень (за необхідності), вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел, додатки (за наявності таких).

6. Дослідницькі роботи мають бути надруковані шрифтом Times New Roman текстового редактору Word розміром 14 на одному боці аркуша білого паперу формату А4 з міжрядковим інтервалом 1,5.

Поля: ліве, верхнє і нижнє - не менше 20 мм, праве - не менше 10 мм.

Обсяг науково-дослідницької роботи - 15-20 друкованих сторінок на папері формату А-4.

7. Дослідницькі роботи, які не відповідають тематиці конкурсу або оформлені з порушенням цих вимог, а також подані після встановленого строку, до участі в Конкурсі не допускаються.

Подані на Конкурс дослідницькі роботи не рецензуються та не повертаються.

Терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в наукових відділеннях, відповідно до строків проведення

Терміни проведення ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України

в наукових відділеннях, відповідно до строків проведення

№ з/п

Терміни проведення

Назва наукового відділення

Відповідальний заклад

Контактні телефони

1.     

25 – 28 березня

Технічних наук. Комп’ютерних наук

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

2.     

01 – 04 квітня

Історії

Український державний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді

(044)238-06-67,

531-90-68

3.     

01 – 04 квітня

Мовознавства

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

4.     

05 – 08 квітня

Екології та аграрних наук

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

(044)430-00-64, 430-02-60

5.     

09 – 12 квітня

Математики. Економіки. Фізики і астрономії

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

6.     

18 – 21 квітня

Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

7.     

18 – 21 квітня

Хімії та біології

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

(044)430-00-64, 430-02-60

8.     

22 – 25 квітня

Філософії та суспільствознавства. Наук про Землю

Національний центр «Мала академія наук України»

(044)489-55-80

 

 

Результати оцінювання контрольних робіт

Відділення фізики і астрономії

Секція фізики-час оприлюдн 16.30

Секція астрономії-час оприлюдн 16.30

Відділення економіки

Секція економіки-час оприлюдн 19.26

Відділення технічних наук

Секція техніки-час оприлюдн 16.30

Секція техніки п/с авіа- ракето-  машинобудування-час оприлюдн 16.30

Секція техніки п/с авіа-2-час оприлюдн 18.42

Секція техніки-час оприлюдн 18.42

Відділення історії

Секція історії-час оприлюдн 16.40

Секція археології-час оприлюдн 17.42

Секція етнології-час оприлюдн 17.40

Секція історії України-час оприлюдн 18.20

Секція історичного краєзнавства-час оприлюд 18.40

Відділення мовознавства

Секція французької мови-час оприлюдн 16.45

Секція німецької мови-час оприлюдн 17.15

Секція російської мови-час оприлюдн 18.05

Секція української мови-час оприлюдн 19.50

Секція англійської мови-час оприлюдн 19.43

Відділення літературознавства, фольклорист, мистецтв

Секція зарубіжної літератури-час оприлюдн 19.00

Секція фольклористики-час оприлюдн 19.24

Секція російської літератури-час оприлюдн 20.00

Секція української літератури-час оприлюдн 20.56

Секція мистецтвознавства-час оприлюдн 21.00

Секція українського народного мистецтва-час оприлюдн 22.00

Секція літературної творчості-час оприлюдн 22.00

Відділення філософії та суспільствознавства

Секція соціології-час оприлюдн 17.25

Секція філософії-час оприлюдн 17.35

Секція педагогіки-час оприлюдн 18.20

Секція правознавства-час оприлюдн 18.50

Секція філософії та суспільствознавства-час оприлюдн 19.24

Секція теології-час оприлюдн 19.24

Відділення математики

Секція математики-час оприлюдн 17.40

Секція прикладної математики-час оприлюдн 18.50

Відділення комп'ютерних наук

Секція інформатики-час оприлюдн 20.50

Відділення наук про Землю

Секція гідрології-час оприлюд 18.00

Секція кліматології-час оприлюдн 18.00

Секція геології-час оприлюд 18.50

Секція географії-часоприлюдн 18.50

Відділення хімії та біології

Секція хімії-час оприлюдн 18.40

Секція біологія людини-час оприлюдн 18.50

Секція медицини-час оприлюдн 19.00

Секція валеології-час оприлюдн 18.50

Секція психології-час оприлюдн 18.50

Секція ботаніки і зоології-час оприлюдн 19.40

Відділення екології та аграрних наук

Секція екології-час оприлюдн 18.50

Секція селекції та генетики-час оприлюдн 18.50

Секція агрогномії-час оприлюдн 18.50

Секція ветеринарії та зоотехнії-час оприлюдн 18.50

Секція загальної біології-час оприлюдн 18.50

Секція охорони довкілля-час оприлюдн 18.50

Секція лісознавства-час оприлюдн 18.50

Розв'язання

Математика

Інформатика та економіка

Техніка

Результати заочного оцінювання

Відділення мовознавства, літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства

Відділення філософії та суспільствознавства, історії та наук про Землю

Відділення математики, фізики, астрономії, комп’ютерних наук та економіки

Відділення хімії, біології, екології та аграрних наук

В А Ж Л И В О!

Позашкільний навчальний заклад Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» повідомляє, що у зв’язку з загостренням в області епідеміологічної ситуації на гострі респіраторні інфекції та грип, згідно з п. 3.8 протоколу засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій від 25.01.2016 № 3/2016 ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році з 5-8 лютого 2016 р. перенесено на невизначений термін.

Про дату проведення заходу буде повідомлено додатково.

До уваги учасників додаткової навчальної сесії (30.01.2016)

Адміністрація позашкільного навчального закладу Полтавської обласної ради «Полтавська обласна Мала академія наук учнівської молоді» повідомляє, що у зв’язку із ускладненням епідемічної ситуації на грип та гострі респіраторні захворювання, а також погіршенням погодних умов, враховуючи доручення голови обласної державної адміністрації, голови комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій 30.01.2016 додаткова навчальна сесія Полтавського територіального відділення Малої академії наук України для учасників ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Полтавського територіального відділення Малої академії наук України у 2015/2016 навчальному році не проводитиметься.

Фотогалерея

foto
Обласний форум переможців Всеукраїнських та обласних масових заходів Малої академії наук України «Виховуємо наукову еліту»
Всi фото more

Опитування

Як часто Ви відвідуєте наш сайт?

Адреси розташування веб-сайтів:

Волинське територіальне відділення МАН

Рівненське територіальне відділення МАН

Житомирське територіальне відділення МАН

Київське обласне територіальне відділення МАН

Київське територіальне відділення МАН

Чернігівське територіальне відділення МАН

Сумське територіальне відділення МАН

Львівське територіальне відділення МАН

Тернопільске територіальне відділення МАН

Хмельницьке територіальне відділення МАН

Вінницьке територіальне відділення МАН

Черкаське територіальне відділення МАН

Полтавське територіальне відділення МАН

Харківське територіальне відділення МАН

Луганське територіальне відділення МАН

Закарпатське територіальне відділення МАН

Івано-Франківське територіальне відділення МАН

Чернівецьке територіальне відділення МАН

Кіровоградське територіальне відділення МАН

Дніпропетровське територіальне відділення МАН

Миколаївське територіальне відділення МАН

Запорізьке територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН

Севастопольське територіальне відділення МАН Київське територіальне відділення МАН Івано-Франківське територіальне відділення МАН